مؤتمر دولي: الدراسات الترجمية وترجمة معاني القرآن الكريم

Lieu : Faculté des Lettres et des Sciences Humaines - Marrakech

Commence le : 26 / 02 / 2020 - 10:00
Se termine le : 27 / 02 / 2020 - 13:00